Cinque Terre
โครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

การสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับนาฬิกา Smart Watch A-LIVE

เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่รวม อสม.


รายชื่อผู้โชคดี

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-12-04 15:57:05

ลำดับ
อำเภอ/หน่วยงาน เลขทะเบียน เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล เพศ อาชีพ โทรศัพท์มือถือ