KKPHO e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (iRepair : เวอร์ชั่น 1.0)

© 2563 : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลการแพทย์ สสจ.ขอนแก่น

ขณะนี้มีสมาชิกกำลังออนไลน์ 0 คน